Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja
29.1.2024.
Digitalne diplome - korak naprijed u digitalizaciji visokog obrazovanja na Sveučilištu u Splitu

Ciljevi

 • Cilj 17
Pridružite nam se na događanju „Digitalne diplome - korak naprijed u digitalizaciji visokog obrazovanja“ koje će Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) održati u Vijećnici Senata Sveučilišta u Splitu 14. veljače 2024., s početkom u 10 sati.
 
Na događanju „Digitalne diplome - korak naprijed u digitalizaciji visokog obrazovanja“ stručnjaci Srca predstavit će novosti vezane uz način izrade i izdavanja digitalnih diploma, koncept elektroničkog pečata, način provjere vjerodostojnosti diploma, registar diploma te novi Informacijski sustav evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO).
 
Srce je u Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) omogućilo izdavanje završnih dokumenata o studiranju u digitalnom obliku i njihovo ovjeravanje elektroničkim pečatom visokog učilišta, a u okviru projekta e-Sveučilišta provodi izgradnju novog Informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO) koji će sadržavati i Registar izdanih isprava (diploma, svjedodžbi i dopunskih isprava) kroz koji će biti osigurana i mogućnost provjere vjerodostojnosti pohranjenih završnih dokumenata.
 
Dio je to aktivnosti Srca u digitalizaciji sustava visokog obrazovanja u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (ZVOZD) koji je stupio na snagu u listopadu 2022. godine, a kojim je predviđena uspostava središnjih evidencija visokog obrazovanja. Uspostava središnjih evidencija visokog obrazovanja uključuje i registar diploma i drugih završnih isprava, kao i izdavanje tih isprava u digitalnom obliku. Obveza izdavanja završnih dokumenata u digitalnom obliku, kao i pohrana u registar diploma na snazi je od 1. siječnja 2024. godine.
 
Vi ste…
 • prorektor, prodekan za nastavu i/ili studijske programe
 • ISVU koordinator
 • djelatnik ureda za studente
 • administrator na visokom učilištu
 • student
 • zainteresirana osoba
i želite znati više o…
 • načinu izrade i izdavanja digitalnih diploma
 • konceptu elektroničkog pečata
 • načinu provjere vjerodostojnosti diploma
 • registru diploma
 • novom Informacijskom sustavu evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO) 
 
Prijavite se za sudjelovanje na događanju „Digitalne diplome - korak naprijed u digitalizaciji visokog obrazovanja“ kako biste čuli novosti koje nam predstoje u 2024. godini, a vezane su za temu digitalnih diploma. Planirano trajanje događanja je 2 sata.
 
Događanje „Digitalne diplome - korak naprijed u digitalizaciji visokog obrazovanja“ organizira se u okviru projekta e-Sveučilišta, u čijoj provedbi pored Srca sudjeluju Agencija za znanost i visoko obrazovanje i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, a vodi ga Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET. Projekt je financiran sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.
Sve novostiSljedeća