Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja
Povijest studija AGRONOMIJA MEDITERANA

U skladu s člankom 9. stavkom 3. Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/2022) Sveučilište u Splitu pokreće postupak inicijalne akreditacije radi uvođenja novog studijskog programa sveučilišnog diplomskog studija Agronomija Mediterana koji predstavlja nastavak već postojećeg sveučilišnog prijediplomskog studija Mediteranska poljoprivreda za koji je Sveučilište u Splitu dobilo dopusnicu Ministarstva znanosti i obrazovanja u travnju 2019. godine te koji se izvodi od akademske godine 2019./2020.

Predloženim studijem bi se pružila mogućnost nastavka visokog obrazovanja završenim studentima navedenog sveučilišnog prijediplomskog studija i drugih sličnih prijediplomskih studija pružajući im mogućnost ostvarivanja viših razina obrazovanja na Sveučilištu u Splitu što bi povoljno utjecalo ne samo na njihove kompetencije nego i na atraktivnost zanimanja u poljoprivrednom sektoru.

Na 97. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu održanoj 29. veljače 2024. imenovano je Povjerenstvo za izradu dokumentacije potrebne za pokretanje postupka inicijalne akreditacije sveučilišnog diplomskog studija Agronomija Mediterana. Potporu pokretanja sveučilišnog diplomskog studija Agronomija Mediterana dali su i studenti sveučilišnog prijediplomskog studija Mediteranska poljoprivreda Sveučilišta u Splitu kao i sve administrativne službe Sveučilišta u Splitu i vanjski dionici (poslodavci, lokalna zajednica).

Senat Sveučilišta u Splitu je na svojoj 103. sjednici održanoj 25.04.2024. prihvatio pokretanje ovog novog studijskog programa te je dokumentacija proslijeđena na inicijalnu akreditaciju Agenciji za znanost i visoko obrazovanje. Pokretanje sveučilišnog diplomskog studija Agronomija Mediterana usklađeno je s potrebama Sveučilišta u Splitu prema  Strategiji Sveučilišta u Splitu 2021. -2025., Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnlogije Republike Hrvatske te je također usklađen i s Planom razvoja Splitsko- dalmatinske županije 2022. - 2027.

Cilj sveučilišnog diplomskog studija Agronomija Mediterana je provedbom suvremenog nastavnog procesa omogućiti stjecanje znanja i obrazovanje studenata u području poljoprivrednih znanosti s naglaskom na poljoprivredu mediteranskog i submediteranskog područja Hrvatske. Unaprjeđenje ruralnog područja podrazumijeva gospodarski (poljoprivredni), socijalni i kulturni napredak pri čemu edukacija i visoko obrazovanje stanovništva zauzima izuzetno važno mjesto jednog od najznačajnijih pokretača gospodarskog razvoja.

Upisom sveučilišnog diplomskog studija Agronomija Mediterana studenti će usvojiti znanja iz različitih područja usmjeravajući se konceptno od proizvodnje do primarne prerade iz područja voćarstva, posebno maslinarstva i agrumarstva, vinogradarstva, vinarstva, povrćarstva, aromatičnog, ljekovitog i ukrasnog bilja, ekološke proizvodnje i stočarstva. Ovim će studenti steći odabrane kompetencije koje su značajne za postizanje uspješne i održive poljoprivredne proizvodnje.

Sveučilišni diplomski studij Agronomija Mediterana spada u znanstveno područje Biotehničkih znanosti, polje Agronomija i traje 4 semestra (2 godine). Završetkom studija stječe se minimalno 120 ECTS bodova čime se stječe akademski stupanj: Sveučilišni magistar/magistra inženjer/inženjerka agronomije (univ. mag. ing. agr.).
 
 • Objasniti agroekološke i proizvodno-poslovne specifičnosti, ograničenja i mogućnosti mediteranske poljoprivrede.
 • Provesti metode primijenjenih istraživanja iz područja biljne proizvodnje i ekologije bilja u mediteranskom klimatskom području.
 • Objasniti značaj održive upotrebe biljnih genetskih izvora, njihovoj upotrebi i očuvanju te njihove uloge u evoluciji mediteranskih ekosustava.
 • Kritički vrednovati informacijsko komunikacijske tehnologije iz područja mediteranske poljoprivrede.
 • Planirati i provoditi agrotehničke i ampelotehničke zahvate u vinogradarstvu te objasniti njihov utjecaj na rast i razvoj vinove loze i kvalitetu vina.
 • Planirati i provoditi agrotehničke i pomotehničke zahvate te objasniti njihov utjecaj na rast i razvoj mediteranskih voćnih vrsta.
 • Organizirati provođenje stočarske proizvodnje u mediteranskom području.
 • Organizirati i voditi poslove proizvodnje i prerade sukladno načelima i propisima ekološke poljoprivrede.
 • Definirati komponente bilance voda za potrebe projektiranja sustava za navodnjavanje u mediteranskom klimatskom području.
 • Provoditi osnovne senzorske analize vezane uz kakvoću, čuvanje i potrošnju voća i povrća u svježem, dorađenom i prerađenom obliku.
 • Organizirati preventivne mjere za sprječavanje pojave, širenja i suzbijanje invazivnih štetnih organizama mediteranskih kultura.
 • Poznavati svojstva sirovine, poluproizvoda i proizvoda.
 • Poznavati jedinične operacije te opravdanost/nužnost uporabe istih tijekom tehnološkog procesa.
 • Primijeniti osnove prirodnih znanosti i temeljnih stručnih kolegija u proizvodnom procesu.
 • Provesti pojedine fizikalno-kemijske laboratorijske postupke i analize sirovina, poluproizvoda i konačnih proizvoda.
 • Upravljati projektnim ciklusom u agrobiznisu.
 • Provesti metode potrebne za analizu i interpretaciju postupaka u poljoprivrednoj stručnoj i znanstvenoj praksi.
Inicijalna akreditacija sveučilišnog diplomskog studija Agronomija Mediterana je u tijeku.