Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja
Sveučilište u Splitu ostvaruje dugogodišnje iskustvo u uspješnoj prijavi i provedbi projekata iz EU programa i fondova. Iskustvo je temeljeno partnerstvom u brojnim projektima financiranim iz programa Obzor 2020., PRIMA, Erasmus+, COSME te Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj kao i ostalih izvora financiranja.
 
Trenutni projekti Sveučilišta u Split una kojima su voditelji ili suradnici nastavnici sa studija Mediteranska poljoprivreda:
 
FF-IPM In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies ('OFF-Season' FF-IPM) 
Voditelj: izv. prof. dr. sc.               
Mario Bjeliš; Izvor financiranja
EU Obzor 2020 (2019-2024)
kontakt: mbjelis@unist.hr
 
Valorization of Mediterranean AlMond orchards through the use of intercropping integrated strategies - VALMEDALM 
Voditelj: prof. dr. sc. Frane Strikić
Izvor financiranja; EU Obzor 2020, PRIMA; (2023-2025)
kontakt: fstrikic@unist.hr
 
Znanstveno-inovacijski centar Sveučilišta u Splitu -ZIC 
Izvor financiranja: EU Strukturni i investicijski fondovi.

Development of SIT and IPM tools to eradicate Box Tree Moth incursions into the United States 
Voditelj: izv. prof. dr. sc. Mario Bjeliš
Izvor financiranja; USDA APHIS; (2020-2025)
kontakt: mbjelis@unist.hr
 
Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva Split 
Voditelj: izv. prof. dr. sc. Vedran Poljak
Izvor financiranja; Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.; (2020-2023)
kontakt: vpoljak@unist.hr
 
Očuvanje i održiva upotreba biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u RH 
Voditelj: Prof. dr. sc. Frane Strikić; izvor financiranja: Ministarstvo poljoprivrede; (2014-danas)
kontakt: fstrikic@unist.hr
 
Management and control of invasive fruit fly pests of cherries 
Voditelj: izv. prof. dr. sc. Mario Bjeliš; izvor financiranja: University of Split - Penn State Collaboration Development Fund; (2019-2020)
kontakt: mbjelis@unist.hr