Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja

Prijediplomski studij Mediteranska poljoprivreda

Sveučilišni prijediplomski studij Mediteranska poljoprivreda traje tri godine, a završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka mediteranske poljoprivrede (univ. bacc. ing. agr.).

Upisna kvota za sveučilišni prijediplomski studij Mediteranska poljoprivreda za 2024./2025. akademsku godinu iznosi kako slijedi:

Pristupnici sa državnom maturom - 30
Ukupna upisna kvota - 30

NAČIN PRIJAVE I UVJETI UPISA

Prijava za upis na sveučilišni prijediplomski studij Mediteranska poljoprivreda Sveučilišta u Splitu obavlja se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa na internetskoj stranici.

Na natječaj za upis sveučilišnog prijediplomskog studija Mediteranska poljoprivreda mogu se prijaviti pristupnici koji imaju položenu državnu maturu i nalaze se na rang listi Središnjeg prijavnog ureda.

Rang-lista prijavljenih pristupnika za upis na studij sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi: do 500 bodova
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi: do 500 bodova

Hrvatski jezik (razina B): do 150 bodova
Matematika (razina B): do 200 bodova
Strani jezik (razina B): do 150 bodova

c) Na temelju dodatnih postignuća pristupnika IZRAVAN UPIS (1000 bodova) za jedno od sljedećih postignuća: osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnim natjecanjima u RH ili sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Matematika, Kemija, Biologija ili Hrvatski jezik, te jedno mjesto od prva tri na državnom natjecanju u RH iz obrazovnog sektora poljoprivrede, prehrane i veterine, podsektora poljoprivrede, discipline Agro i Hortus (na temelju potvrde Agencije za strukovno obrazovanje).

Prijediplomski sveučilišni studij Mediteranska poljoprivreda izvodi se kao redoviti studij čiji je nositelj Sveučilište u Splitu.