Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja

O nama

Sveučilišni prijediplomski studij Mediteranska poljoprivreda Sveučilišta u Splitu ustrojen je 2019. godine kada je upisana prva generacija studenata. Senat Sveučilišta u Splitu donio je na 10. sjednici održanoj 30. travnja 2019. godine Odluku o osnivanju studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Mediteranska poljoprivreda a Ministarstvo znanosti i obrazovanja izvršilo je 05. lipnja 2019. godine upis predloženog studijskog programa u Upisnik studijskih programa te je Sveučilište u Splitu steklo pravo za njegovo izvođenje. Studij se izvodi na većem broju lokacija na području Splita te u određenim nastavnim bazama na području Splitsko-dalmatinske županije.

U fokusu nastavnog programa studija su specifični agroekološki uvjeti mediteranskog područja i poljoprivredne biljne proizvodnje u ovom području: vinogradarstvo-vinarstvo, mediteransko voćarstvo, maslinarstvo, povrćarstvo, uzgoj ukrasnog, aromatičnog i ljekovitog bilja. U nastavnom programu studija zastupljeni su i agroekonomski sadržaji, sigurnost i kvaliteta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda te uređenje krajobraza.

Izvođenje prijediplomskog studija Mediteranska poljoprivreda Sveučilišta u Splitu pridonosi implementaciji niza strateških dokumenata i zakonskih propisa na razini EU i RH, to su: Europski zeleni plan, Stvaranje Europe otporne na klimatske promjene, Strategija „od polja do stola” za pravedan, zdrav i ekološki prihvatljiv prehrambeni sustav, Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070., Zakon o poljoprivredi, Strategija poljoprivrede do 2030. godine te Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027.

Poljoprivreda je značajna gospodarska grana te je jedna od osnovnih djelatnosti za život na ruralnim prostorima Republike Hrvatske. S obzirom da se razvoj poljoprivrede, kao značajne grane gospodarstva u velikoj mjeri oslanja na stečena iskustva, trendove i najnovija znanstvena znanja i tehnologije, sveučilišni prijediplomski studij Mediteranska poljoprivreda će imati značajnu ulogu u unaprjeđenju poljoprivredne proizvodnje.

Voditelj sveučilišnog prijediplomskog studija Mediteranska poljoprivreda izv. prof. dr.sc. Mario Bjeliš