Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja
Osim u prostorima koji su u vlasništvu Sveučilišta u Splitu, nastavne aktivnosti na prijediplomsko sveučilišnom studiju Mediteranska poljoprivreda, odvijaju se i u nastavnim bazama s kojima Sveučilište ima sklopljen ugovor. Polazeći od odredbi članka 73. Statuta Sveučilišta u Splitu i odredbi članka 3. Pravilnika o nastavnim bazama Sveučilišta u Splitu, uloga nastavnih baza je povezivanjem prakse, znanosti i istraživačkog rada, izvođenje dijela nastave odnosno stručne prakse, a u svrhu stjecanja konkretnih praktičnih znanja i vještina/kompetencija. U nastavku se navodi popis nastavnih baza i pripadajućih kapaciteta za izvođenje nastave s kojima je Sveučilište u Splitu sklopilo Ugovor o nastavnim bazama:

CEKOM 3LJ, Poljičke Republike 15 21240 Trilj: laboratoriji i oprema za proizvodnju, preradu  i doradu biljnih proizvoda, izolaciju biljnih komponenti (CO2 ekstrakcija), laboratorij za senzorske analize hrane, vina i maslinovog ulja, kemijski laboratorij.

Srednja škola „Braća Radić“, Put poljoprivrednika 5, 21216 Kaštel Štafilić: staklenik za uzgoj ukrasnog i dendrološkog materijala, staklenik za uzgoj povrća, vinski podrum za enološki procese sa vinom, kemijski praktikum, vrt sa ljekovitim i začinskom biljem, veterinarska ambulanta, prehrambeni praktikum za istraživanje hrane i proizvodnju piva, poljoprivredno zemljište sa različitim voćarskim kulturama.

Dalmaconsult d.o.o., Poljička cesta - Dočine 1, 21310 Omiš, u naravi Terra Marascae plantažni uzgoj, proizvodnja višnje maraske, trešnje, ljekovitog bilja (lavanda, smilje), prerada i proizvodnja voćnih sokova, likera i dr..

Puđa d.o.o., Čaporice 133, 21240 Čaporice: Kapaciteti za preradu mlijeka i mliječnih proizvoda, proizvodnju sira aromatiziranog ekstraktima ljekovitog i aromatičnog bilja.

Pršut-Voštane d.o.o., Čaporice 145, 21240 Trilj: Proizvodnja, prodaja i distribucija suhomesnatih proizvoda, HACCP sustav.

Stella mediterranea d.o.o., Mihovilovići 21 A, 21231 Klis: Etno-Agro park sa vrtom bogatim različitim botaničkim vrstama, tradicionalna poljoprivredna proizvodnja, masline, smokve, bajami, agrumi, proizvodnja lokalnih delicija, ruralni i agroturizam.

JAKO VINO d.o.o., Riva 16, 21420 Bol:  50 ha vinograda sa više od 350 tisuća trsova autohtonih sorti vinove loze, vinarija, oprema za za preradu i čuvanje vina.

Vinarija Grabovac, Križnog puta 17, 21264, Donji Proložac: 25 ha vinograda autohtonih sorti vinove loze, vinarija, oprema za za preradu i čuvanje vina.

SULET GRUPA d.o.o., Pod Kosom 45, Split: Obrađuje 8,7 ha vinograda autohtonih sorti vinove loze na Šolti i u Kaštelima, te je vlasnik vinarije Markus iz Kaštela je moderno opremljena vinarija koja proizvodi vina različitih načina vinifikacije i dozrijevanja je mjesto gdje se studenti mogu educirati o važnim postupcima u proizvodnji vina.

OPG SIKULI, Put Banovine 6, 21216 Kaštel Novi i Stari: U obrađuje 1,3 ha vinograda autohtonih sorti vinove loze u Kaštelima, te posjeduje vinariju koja proizvodi vina tipična za Dalmaciju i dobar je primjer optimalnog načina proizvodnje. U ovoj vinariji studenti će sudjelovati u cijelom postupku proizvodnje sa naglaskom na kontrolu kvalitete u malim vinarijama.

Dalmacijalov d.o.o., Gupčeva 10, 21000 Split: Državno otvoreno lovište XVII/9 "Mosor": Provedba terenske nastave - vizualno upoznavanje s autohtonim i alohtonim životinjskim vrstama; prikaz lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata; lovno gospodarenje u praksi; praktično upoznavanje s metodama praćenja divljih životinja; suživot ljudi i divljih populacija životinja u naseljima; prikaz šteta od divljih životinja.

Brački Vrtli d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Fra Bone Razmilovića 4a, 21000 Split: 20 ha voćnjaka bajama različitih sorti na lokalitetu Selački zaseoci na otoku Braču.

Saint Hills d.o.o., Nova Ves 11, 10000 Zagreb: Vinogradi autohtonih sorti vinove loze na lokalitetima Komarna i Dingač, te lokalitet Radovani u Istri.