Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja

Nastavnici

izv. prof. dr.sc.

Mario Bjeliš

Google Znalac, CroRIS

Kolegiji na sveučilišnom prijediplomskom studiju Mediteranska poljoprivreda:
Osnove fitomedicine, Primijenjena fitofarmacija, Zaštita mediteranskih voćnih kultura i vinove loze, Zaštita povrća i ukrasnog bilja

prof. dr. sc.

Frane Strikić

Google Znalac, CroRIS

Kolegiji na sveučilišnom prijediplomskom studiju Mediteranska poljoprivreda:
Osnove fiziologije bilja, Opće voćarstvo, Oplemenjivanje bilja, Mediteransko voćarstvo, Maslinarstvo, Rezidba voćaka, Primijenjeno voćarstvo
izv. prof. dr.sc.

Josip Gugić

Google Znalac, CroRIS

Kolegiji na sveučilišnom prijediplomskom studiju Mediteranska poljoprivreda:
Osnove agroekonomike, Menadžment i poduzetništvo u poljoprivredi, Tržište i marketing u poljoprivredi
izv. prof. dr.sc.

Vedran Poljak

Google Znalac, CroRIS

Kolegiji na sveučilišnom prijediplomskom studiju Mediteranska poljoprivreda:
Uvod u agrobiotehničke znanosti, Sigurnost i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda, Zakonodavstvo u agrobiznisu, Mediteranska hrana
izv. prof. dr.sc.

Leo Gracin

Google Znalac, CroRIS

Kolegiji na sveučilišnom prijediplomskom studiju Mediteranska poljoprivreda:
Osnove vinarstva, Tehnologija vinarstva, Kemija, senzorika i mikrobiologija vina, Enologija i vina svijeta, Arome i polifenoli vina
doc. dr. sc.

Pavao Gančević

Google Znalac

Kolegiji na sveučilišnom prijediplomskom studiju Mediteranska poljoprivreda:
Mehanizacija u poljoprivredi, Ekološka i integrirana proizvodnja